Tips och regler

Det är viktigt att du lär dig de vedertagna begrepp som finns i cykelvärlden. Vissa är handrörelser, andra är ljudsignaler. Det är aldrig fel att ge en kombination av både rörelse och ljud. För att gruppcykling ska fungera säkert och effektivt ska de som ligger längst fram vara uppmärksamma på hinder och faror och signalerna ska kommunicaras bakåt i gruppen av alla som cyklar.


Handsignaler

Titta på nedanstående film och lär dig alla signaler.

 

Grop/hinder i vägbanan

Peka ner mot vägbanan med den hand som befinner sig på samma sida som hindret.

Gå in bakom/följ mig

Klappa på vänster eller höger skinka. På vissa väldigt dåliga vägar kan denna signal vara den enda man behöver, till exempel om det är mycket som behöver markeras på en sträcka. Det går inte att markera allt och då ska förste man ta ansvaret och leda hela ledet ut ur svårigheterna. Då följer alla förste man till en annan signal ges.

Sänk farten

Pumpa med handen rakt ner med handflatan mot vägen.

Stanna

Sträck armen uppåt med handflatan framåt i färdriktningen.

Ankommande rondell

Ett finger i luften i en cirkulationsrörelse

Markera avslutad förning

Lätta på pedaltrycket. Bromsa inte. Vid enkelled styr en halv meter åt sidan. Vinka eventuellt med armbågen som vätter mot bakomvarande led.

Enkel- eller dubbelled

Ett finger i luften vid enkelled och två för dubbelled.

Röstsignaler (ges innan)

Skrik tydligt vilket hinder su ser och kombibnera gärna med handsignal. Till exempel:

Mötande bil - skrik "bil" eller "möte"

Bil bakifrån - skrik "bil bakom"

Grus på vägen - skrik "grus"

Individuellt beteende

  • Försök hålla kollektiv fart. Känn av gruppens tempo.
  • Försök hålla gruppen kadens.
  • Ändra inte tempot vid förning - stöt inte.
  • Börjar du bli trött, säg till innan du släpper.
  • Vill du stå över i kedjan, säg till innan.

Håll spår i kurvor

Det betyder att du ligger på samma avstånd till vänster respektive höger väggren även i kurvor. Det vill säga att du inte genar. Varför? För att om man är många och ligger tätt måste alla kunna komma igenom kurvan utan att någon genar, annars händer lätt en olycka.

När du ligger sist

Behöver du äta och dricka, leta efter något i fickorna eller kontrollera cykeln (under färd) ska du göra det när du ligger sist i ledet.

När du ligger först

Kom ihåg att när du ligger först har du ansvar för allt som kommer i vägen. Växla upp en växel när du går fram på en förning.

Följ trafikregler

Var konsekvent och följ alltid lagen. Då har du rätten på din sida om någon händer och det ser också bra ut för övriga cyklister och din cykelklubb.

Sponsorer